در صورتی که از وضعیت پرداخت خود مطلع نشده‌اید یا پرداخت شما موفق بوده است اما نتوانستید کارت خود را مشاهده نمایید، از این قسمت استفاده فرمایید. از دو روش زیر می‌توانید از وضعیت تراکنش خود مطلع گردید.

 •  شماره سفارش را دارم

      در صورتی که شماره سفارش خود را در اختیار دارید(شماره سفارش قبل از هدایت شما به بانک، به شما نمایش داده شده است) ، از این قسمت اقدام نمایید. برای اطلاع یافتن از وضعیت پرداخت و مشاهده مشخصات کارت، نیاز است تا مشخصات فردی و شماره سفارش را وارد نمایید. در هنگام وارد نمودن مشخصات فردی، حتما به نحوه نگارش نام و نام‌خانوادگی خود دقت نمایید.

 • کد پیگیری بانک را در اختیار دارم

     کد پیگیری( در بانک‌های مختلف ممکن است به نام‌های کد رهگیری، شماره ارجاع ، شماره تراکنش یا رسید خرید شناخته شود)  در پایان انجام تراکنش و در هنگامی که شما از سوی سایت دروازه پرداخت به این سایت هدایت می‌شوید، به شما نمایش داده می‌شود. در برخی از بانک‌ها قبل از هدایت شما به این سایت، این کد به شما نمایش داده می‌شود.

      توجه: برای بررسی وضعیت تراکنش خود حتما موارد زیر را دقت فرمایید:
  • در دروازه پرداخت پارسیان، منظور از کد پیگیری همان شماره ارجاع است.
  • در دروازه پرداخت سامان:
   • رسید دیجیتالی (رسید بانکی) رشته ای شامل حروف و عدد است که بزرگ و کوچک بودن حروف در آن اهمیت دارد.
   • برای بررسی وضعیت تراکنش، می توانید از شماره خرید مشاهده شده در سایت دروازه پرداخت سامان نیز استفاده نمایید.
   • برای بررسی وضعیت تراکنش، یکی از موارد رسید دیجیتالی یا شماره خرید را استفاده نمایید